2020-10-13

Viktig info till dig med trygghetslarm

Just nu finns det risk för störningar i form av fördröjningar av inkomna larm inom kommunens trygghetslarm.

Bakomliggande orsak är en systemuppdatering hos vår leverantör som har resulterat i en onormalt hög volym av inkomna ärenden hos dem.

För att minska effekten av den ökade mängden inkomna larm har leverantören utökat sin bemanning för att på så sätt kunna hantera alla ärenden mycket snabbare. Deras förhoppning är att problemen ska vara åtgärdade i slutet av denna veckan (v 42).

Inom hemtjänsten gör vi en bedömning om det i enskilda fall finns behov av att göra extra tillsynsbesök på grund av den aktuella störningen.

Har du som brukare eller anhörig några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta ansvarig chef inom Vård och omsorg.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-10-13