2020-06-25

Varmt väder har också nackdelar

Varma och soliga sommardagar njuter de flesta av oss av, men tänk på att brandrisken är mycket stor just nu i de torra markerna. Länets räddningstjänster avråder samtliga från eldning utomhus, även om det formellt inte råder något eldningsförbud.

En värmebölja kan också vara en hälsofara för riskgrupper som äldre, kroniskt sjuka och personer med funktionsnedsättning. Den som är sjuk i covid-19, eller återhämtar sig från sjukdomen, är extra känslig för höga temperaturer. Var försiktig i värmen och sköt om dig lite extra.

Du hittar råd kring eldning, liksom om höga temperaturer på webbplatsen.

termometer

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-06-25