Värmlands järnvägsmiljöer har inventerats

Artikeln publicerades 29 juni 2023

Trafikverket har gjort en inventering av Värmlands järnvägar och Arvika kommun har deltagit i detta arbete. Fältarbetet genomfördes under perioden juni-oktober 2022.

Syftet med inventeringen var att identifiera och beskriva de platser där det finns kulturhistoriskt värdefulla miljöer, samt att ge förslag på hur dessa miljöer i form av byggnader, grönområden, tekniska anläggningar med mera i framtiden kan skyddas och förvaltas.

Hela rapporten hittar du på Trafikverkets webbplats. Arvika kommuns del finns från sidan 106 fram till 137 i rapporten.

Vi är medvetna om att det finns några felaktigheter i rapporten, Trafikverket har lovat åtgärda detta.

Hjälpte informationen på sidan dig?