2020-02-26

Var med och utveckla Jonsbol!

Var med och utveckla en del av Arvikas nya bostadsområde - Jonsbol! Arvika kommun bjuder nu in intressenter att komma in med förslag för exploatering av Jonsbol, del av fastigheten Arvika Prästgård 3:43.

Syftet med inbjudan är att utveckla bostadsbyggandet i kommunen och ge intressenter möjlighet att lämna anbud på förslag till utformningen av exploatering av bostäder enligt gällande detaljplan. Genom inbjudan vill kommunen få in attraktiva anbud på bostadsbyggande i ett sjönära och centralt läge.

Området Jonsbol ligger cirka 2,5 km sydväst om centrala Arvika på Kyrkvikens västra strand och detaljplanen ger möjlighet till totalt 25–30 fastigheter.

Anbud ska lämnas in senast måndagen den 20 april 2020. Anbud ska lämnas in i enlighet med ”Program för markanvisning Jonsbol. Del av Arvika Prästgård 3:43”.

På webbplatsen finns handlingar som underlag:

Du som önskar en dwg-fil över området som ett underlag för ditt ritningsarbete kan hämta en sådan via länken ovan (högerklicka och välj "spara som"). Du behöver ett program som kan hantera dwg-filer för att kunna arbeta med den.

Bildtext: Utsikt mot Arvika från Jonsbol.

utsikt från Jonsbol mot Arvika

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-02-26