Lyssna på sidan Lyssna
2018-05-09

Vårflod i Värmland

Det rapporteras om vårflod från många håll i landet och i Värmland. Räddningstjänsten i Arvika har fått en förfrågan om att bistå Torsby kommun med bland annat en del barriärmaterial mot Klarälvens stigande vattennivåer. Det finns också beredskap för att bistå Torsby med stabs- och ledningsresurser.

För Arvikas del har vattennivån i Glafsfjorden planat ut på 46.34 meter över havet (RH2000). Både Fortum och Arvika Kraft AB rapporterar att flödena uppströms är avtagande. Vid en längre tids nederbörd är dock våra vattensystem ofrånkomligen sårbara.

Vattennivåerna kan du följa på webbplatsen.

kraftstation

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-05-09