Lyssna på sidan Lyssna
2018-06-28

Vård och omsorg informerar

Inom den kommunala verksamheten Vård och omsorg har man just nu en ansträngd personalsituation på grund av sjukskrivningar och svårigheter med att hitta vikarier. Om läget förvärras kan man komma att tvingas att prioritera mellan insatserna. Konsekvensen kan bli att brukare som har insats i form av städ, tvätt, social aktivering och ibland ledsagning kan få sina insatser flyttade eller i vissa fall inte utförda. Övriga insatser påverkas inte.

Om du har frågor, når du avdelningschef Maria Björn genom kommunens växel, tfn 0570-816 00 vx.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-06-28