Lyssna på sidan Lyssna
2018-06-25

Välfärdsteknik engagerar i vården

Antalet äldre ökar, vilket innebär att fler kommer att behöva vård och omsorg i framtiden. Välfärdsteknik kan bidra till större självständighet och bidra till att människor kan få bo kvar i sitt hem på ett tryggt sätt.

Ett halvår återstår av projektet SOL-support quality of life, ett projekt om välfärdsteknik inom Vård och omsorg som Arvika kommun ingår i tillsammans med några värmlänska kommuner, Experio Lab på Landstinget i Värmland och flertalet norska kommuner, sjukhus, högskolor med mera.

I början av projektet sa man att i Arvika kommer fokus främst att ligga på mobila lösningar för dokumentation, elektroniska lösningar för säkrare läkemedelshantering och signering och insatser för att göra den äldre brukaren mer digitalt delaktig. Hur har det gått?

- Jag tycker att det har gått väldigt bra för oss i Arvika, vi har kunnat öka takten på digitaliseringen i vården med hjälp av projektet. Vi har så många som 13 läkemedelsautomater ute hos brukare runt om i kommunen. Det stora intresset hos personal och brukare har lett till att Arvika har infört flest automater i Värmland, säger Arvika kommuns projektledare Elisabeth Lejroth som till vardags också arbetar som sjuksköterska. Automaterna bidrar till att de som vill och kan klara sitt läkemedelsintag själva, men som behöver en påminnelse, kan göra det. Vi kan istället lägga tiden för personalen där händerna behövs.

Arbetet med mobila lösningar för dokumentation rullar på enligt plan och digital signering av hälso och sjukvårdsinsatser införs. Där spelar medarbetarna på enheterna en stor roll – det skulle inte fungera utan tålmodig och engagerad personal.

Välfärdsteknik engagerar

Inom området digital delaktighet har SOL-projektet lett till att man köpt in surfplattor till varje särskilt boende i kommunen.

Det är viktigt att möta seniorer och informera om välfärdsteknik. Vård och -omsorg har deltagit på digital seniormässa under våren och fick där möjlighet att visa olika tekniska lösningar som används i Arvika, till exempel den digitala läkemedelsautomaten och trygghetskameran. Seniorerna visade ett stort intresse för välfärdstekniken.

När det gäller tillsyn via kamera så används den tekniken vid tillsynsbesök istället för fysiska besök nattetid och är just tillsyn – inte övervakning som det ibland felaktigt benämns. Tillsynen via kameran är strikt reglerat och man utför tillsynen på vissa bestämda tider som man gör upp tillsammans med den som ska ha tillsynen.

Alla surfa - och kanske cykla

En spännande aktivitet som genomförs i projektet är ”Alla kan surfa”. Där har man i samarbete med elever vid vårdutbildningen på ANC haft kurser för äldre i hur man använder en surfplatta. I Glava har man haft ett likande projekt där bland annat 12-åriga Marcus visat äldre hur man hanterar en surfplatta. Projektet lånar ut surfplattor som de kan använda.

Man också investerat i Motiview som är en teknisk lösning där brukarna cyklar till en film och kan trampa runt på flera platser och där bilden rör sig framåt som om man skulle vara på plats. Den finns just nu på Solgården i Sulvik. Under sommaren ska några arvikafilmer spelas in där bland annat Sågudden kommer att filmas.

Surfplatta

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-06-25