2021-02-05

Vad är en "arbetspendlare" till Norge?

I Arvika kommun bor det runt 2 400 personer som pendlar över kommungränsen till sitt arbete, många av dem till sitt arbete i Norge. Norge är ett av riskländerna för virusvariant av SARS-CoV-2 och därför råder regler för inresande med krav på karantän i sju dagar efter inresa. Sedan tidigare undantas arbetspendlare från detta.

Smittskydd Värmland har haft en diskussion med Folkhälsomyndigheten kring vad som räknas som arbetspendling och meddelar nu:

  • Även de som reser över gränsen för arbete regelbundet men mindre frekvent kan omfattas av begreppet pendlare.
  • Arbete som innebär extra pass eller tillfälligt/oregelbundet arbete omfattas inte av begreppet arbetspendlare. Dessa personer undantas alltså inte från krav på karantän sju dagar efter inresa till Sverige.

Region Värmlands webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns reviderad information om rekommendationerna. (På webbplatsen finns också förenklade bilder längst ned under texten som beskriver det som står i rekommendationerna.)

Ytterligare länkar till information om resande finns samlade på Arvika kommuns webbplats.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-02-05