2020-08-18

VA-avgiften höjs 1 september

Från den 1 september höjs brukningsavgifterna för VA i Arvika kommun med 8 procent. VA-avgifterna har legat på samma nivå sen 2016 och behöver nu höjas för att få en balans mellan driftkostnaderna för VA och intäkterna från VA-avgifter. Ytterligare höjningar kommer sen att göras för år 2021 och 2022.

Ärendet behandlades vid Kommunstyrelsens möte den 17 augusti och beslut tas av Kommunfullmäktige den 31 augusti.

vattenkran

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-08-18