2020-08-05

Utvärdering av avstängningar i Arvika innerstad

Med anledning av den utökade avstängningen av Arvika innerstad har ett första utvärderingsmöte mellan kommunen och Polismyndigheten i Arvika hållits. Utvärderingen visar att avstängningarna inte har varit tillräckliga och många boende får fortfarande sin nattsömn störd av höga ljudnivåer, vilket var bakgrunden till att beslutet togs i slutet av juni.

Under juni månad, innan det utökade avstängningarna, hade Polismyndigheten i Arvika fått in 56 stycken samtal till polisens ledningscentral om höga ljudvolymer. Under juli, efter att den utökade avstängningen börjat gälla, hade samtalen ökat till 68 stycken.

Tillsammans diskuterar nu Arvika kommun och Polismyndigheten i Arvika ytterligare åtgärder för att se till att boende i Arvika innerstad kan få den nattsömn de behöver och för att få en tryggare miljö. Arbetet med åtgärderna kommer att pågå under hösten och flera aktörer kommer att delta. En dialog ska påbörjas med olika intressenter för att åtgärderna ska bli så effektiva som möjligt.

trafikskylt med förbud mot motorburen trafik i innerstaden mellan 23-04

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-08-05