2020-07-07

Utökad avstängning av Arvika innerstad nattetid

Arvika kommun har i samråd med Polismyndigheten i Arvika beslutat att utvidga avstängningen av Arvika innerstad, för biltrafik nattetid från och med 2 juli till 30 september.

Bakgrunden till beslutet är att många arvikabor får sin nattsömn störd på grund av den senaste tidens ökade biltrafik och ljudnivå i Arvika innerstad.

- Att få sin nattsömn störd innebär stora risker för den psykiska och kroppsliga hälsan, säger kommundirektör Hans Karlsson.

Vissa delar av innerstaden har tidigare varit avstängd mellan klockan 23.00 och 04.00. Området för avstängningen utvidgas nu till att även gälla fler gator i centrala Arvika, bland annat Styckåsgatan, Parkgatan och Kyrkogatan. Även förbudet mot att parkera i innerstaden kommer att utökas geografiskt.

Förbudet gäller inte taxitrafik och trafik till eller från adresser på gatusträckor enligt kartbild för skäliga transporter av person till sin folkbokföringsadress via närmaste väg in och ut ur området, transport av övernattande gäster till eller från hotell eller motsvarande, person med handikapptillstånd, vårdpersonal, fordon som används för kommunalt servicearbete samt post- och tidningsdistribution.

Se bifogade kartbild samt tillfälliga lokala trafikföreskrifter (nedan) om förbud mot trafik med motordrivet fordon och förbud att parkera i Arvika centrum.

Kartbild över tillfälliga parkeringsförbud centrala ArvikaPDF

Lokal trafik föreskrift om förbud mot trafik med fordon i Arvika innerstad.PDF

trafikskylt på avstängningar i centrum

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-07-07