Ungdomsgård och ungdomscentral

Artikeln publicerades 22 mars 2023

Arvika ungdomsgård öppnar igen efter att verksamheten har varit vilande. Den nyöppnade ungdomsgården kommer att vara i före detta Hagaskolans lokaler. Lokalerna ligger nära Arvika centrum och är lätt för alla att ta sig till.

Lokalerna där ungdomsgården ska husera behöver fräschas upp genom målning och byte av golvmattor. När arbetet är klart kan ungdomsgården öppna, preliminärt innan sommaren.

Två fritidsledare, Cecilia och Felicia, jobbar sedan början av mars. Just nu fungerar de som mobila fritidsledare som åker runt till olika skolor och verksamheter för att knyta kontakt med ungdomar och andra organisationer i Arvika.

Ungdomsgården ska vara en mötesplats för ungdomar och erbjuda en meningsfull och organiserad fritidsverksamhet. Ungdomar behöver stärkas och göras mer delaktiga och inkluderade i samhället. Därför finns också en tanke kring ett samarbete med Stiftelsen Fryshuset, som verkar för att öka ungdomars chanser att växa och utvecklas.

Ungdomscentral i steg 2

På sikt kommer Hagaskolan även att bli en ungdomscentral. Detta är ett uppdrag från kommunledningen där syftet är att samla all verksamhet med koppling till ungdomar på ett ställe. På så sätt ökar tillgängligheten och skapar enklare kontaktvägar. På ungdomscentralen kommer ungdomsgården finnas tillsammans med ungdomsmottagning, Första linjen och kommunala verksamheter som riktar sig till ungdomar. Ungdomscentralen faller inom ramen för Nära vård, en samverkan mellan kommunen och regionen.

Just nu pågår arbetet med att samordna inom kommunen, men också med andra organisationer och föreningar.

Hjälpte informationen på sidan dig?