2020-11-10

Tummen upp för överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden i Arvika och Eda är på väg åt rätt håll! Länsstyrelsen i Dalarnas län (som är tillsynsmyndighet av nämndens arbete) hade inget att anmärka på vid sin senaste inspektion den 22 oktober.

Under de senaste åren har ett intensivt förbättringsarbete pågått hos överförmyndarnämnden efter tidigare kritik från länstyrelsen. Överförmyndarenheten har fått mer resurser för att bland annat förbättra rutiner och arbetssätt och införa årliga kontroller. Det finns en stark ambition att komma tillrätta med de brister som tidigare funnits.

- Vi är glada över att se att resursförstärkningen och det intensiva arbete som pågår börjar ge resultat, säger biträdande kommundirektör Anna Wikstrand.

Äldre träd med gulnande höstlöv framför virvlande å

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-11-10