Lyssna på sidan Lyssna
2018-06-08

Tryggt i förskolan tycker föräldrar

Det är viktigt för oss att veta vad föräldrar och andra vårdnadshavare tycker om verksamheten i förskolan och den pedagogiska omsorgen, så att vi kan förbättra oss där det behövs. Barnomsorgen skickar regelbundet ut enkäter för att kunna utvärdera verksamheten.

Resultatet av 2018 barnomsorgsenkät är nu sammanställd och finns dels i en rapport för hela verksamheten, dels en rapport per förskola.

Det genomsnittliga omdömet för samtliga förskolor landade på 3,39 av 4 med högst värde för påståendet ”Jag känner mig trygg när jag lämnat mitt barn” (3,73). Utvecklingsområden är att prata om verksamhetens mål (3,02) och att få vårdnadshavarna att känna sig delaktiga i förskolans verksamhet (2,68).

Enkätresultatet finns på webbplatsen i sin helhet.

Stort tack till dig som är med och tycker till!

barn som bygger

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-06-08