Tryggare i Arvika

Artikeln publicerades 28 maj 2024

Arvika kommun, Aktiva Arvika, Ica Kvantum Arvika och lokalpolisen i Arvika har skrivit under en trygghetsöverenskommelse.

Genom trygghetsöverenskommelsen ska det jobbas förebyggande med trygghetsskapande åtgärder för främst barn och unga. Målet är att öka tryggheten i Arvika för invånare, besökare och butiksanställda.

— Vi vill samarbeta med fler aktörer för att skapa ett tryggare Arvika för våra butiksinnehavare, besökare och medborgare, säger Peter Söderström, kommunalråd, Arvika kommun. Det är också av stor vikt att det förebyggande arbetet görs tillsammans för en framtid präglad av samsyn runt denna viktiga samhällsfråga.

Trygghetsskapande åtgärder tillsammans

Trygghetsöverenskommelsen innehåller fler åtgärder som ska skapa trygghet i Arvikas butiker och i Arvika centrum.

  • Representanter från kommunen och polisen ska delta på Aktiva Arvikas frukostmöten minst 2 gånger/år för att stärka samverkan. Då skapas snabba kontaktvägar, det sker ett utbyte av lägesbilder och vid behov kan man använda parternas resurser för att stärka tryggheten.
  • Genomförande av polisens koncept ”Trygg i butik” i dagligvarubutikerna.
  • Polisanmälan av alla brott hos butiker anslutna till Aktiva Arvika samt ICA- förbundet.
  • Bistå i arbetet med att förebygga och bekämpa brott genom att tipsa polisen.
  • Anmäla till socialtjänsten vid kännedom eller misstanke att ett barn far illa vid besök hos butiker anslutna Aktiva Arvika.
  • Genomföra förebyggande och trygghetsskapande projekt med parterna i denna överenskommelse och andra organisationer som till exempel ICA-Stiftelsen, idrottsföreningar och andra delar av civilsamhället.

Arbetet följs upp

Nu påbörjas arbetet och fokus kommer i första steget att vara att etablera kontaktvägar och samverka kring tryggheten och trygghetsskapande åtgärder. Arbetet kommer också att följas upp genom kontinuerliga möten med kommunen, polisen, Ica Kvantum Arvika och Aktiva Arvika.

Hjälpte informationen på sidan dig?