Trafikarbete Jakobsgatan startar vecka 18

Artikeln publicerades 25 april 2023

Vecka 18 kommer trafikarbete med att skapa en säkrare gång- och cykelväg till Minnebergsskolan att påbörjas.

Arbetet innebär att gång- och cykelväg kommer att göras bredare och trafik kommer att bli enkelriktad på delar av Jakobsgatan. De delar av Jakobsgatan som berörs är korsningen vid Hamngatan till och med korsningen Harald Halléns gata (se kartbild för detaljerad information).

Arbeten på gatan kommer att pågå vardagar från vecka 18 mellan kl 6.30 och (senast) kl 19. Arbetet förväntas vara klart till runt vecka 23/24. Det kommer att innebära en del omledning av trafik och avstängningar.

Hjälpte informationen på sidan dig?