2020-02-05

Tjuvstart med beläggning på torget

Under våren fortsätter ombyggnadsprojektet på torget/Västra Torggatan i centrala Arvika. Tack vare det milda vädret har man möjlighet att tjuvstarta med arbetet redan under februari - och börjar då med beläggningen på torgytan där det ska läggas fält med slätare sten för att underlätta framkomligheten.

Den 6 februari startar man med en liten arbetsstyrka och kommer fortsätta så länge vädret tillåter. Senare i vår, när vintern har passerat, går man vidare med åtgärder som trädplantering, bänkar, riktning av lyktstolpar och så vidare.

Arbetena kommer samordnas med torghandeln för att göra störningarna så små som möjligt, men torgstånden kan behöva justeras lite från vecka till vecka.

Ombyggnadsarbetena vid Torget/Västra Torggatan startade under hösten 2019 med bland annat ny cykelparkering och ombyggnad av bussfickor. SkissPDF på det planerade slutresultatet, som visar vilka arbeten som nu ska påbörjas, finns på webbplatsen.

torget

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-02-05