Tidigare förskolor blir LSS-boenden

Artikeln publicerades 12 juni 2024

Det behövs fler LSS-boenden i Arvika kommun samtidigt som antalet förskoleplatser behöver minskas på grund av låga födelsetal. Nu har Kommunstyrelsen beslutat att Sävsjögården och Syrenen byggs om till LSS-boenden.

Det föds för få barn i Arvika, på samma gång har behovet av boendeplatser inom LSS-verksamheten ökat. Det har tidigare beslutats att förskolorna Sävsjögården och Syrenen ska stänga, nu har Kommunstyrelsen beslutat att båda byggs om till LSS-boenden.

Sävsjögården blir gruppboende

Sävsjögårdens förskola kommer att stänga under sommaren och byggas om till ett gruppboende med fyra brukarlägenheter, gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen. Kostnaden beräknas landa på cirka 13 miljoner kronor. Tanken är att byggprojektet kommer starta under hösten 2024 och LSS-boendet beräknas vara inflyttningsklart inom ett år.

Korttidsboende flyttar till Syrenen

Syrenen är redan avvecklad som förskola och planen är att det ska bli ett korttidsboende inom LSS. Ljungåsgatan som idag används till korttidsboende flyttar sin verksamhet till Syrenen och får större lokaler. Kostnad för ombyggnation och renovering beräknas till cirka 3,5 miljoner kronor, projektet beräknas vara klart i slutet av året.

Ombyggnationerna och de ökad driftskostnad för Syrenen och Sävsjögården arbetas in i strategiskt plan 2025-2027.

Hjälpte informationen på sidan dig?