Lyssna på sidan Lyssna
2018-10-30

"Teknik i Väst" startar i januari

Teknik i Väst startar sin verksamhet 1 januari 2019! Teknik i Väst är ett gemensamt bolag för drift och skötsel inom områdena gator och vägar, vatten och avlopp samt renhållning för Arvika och Eda kommuner. Dessutom kommer bolaget att hantera verksamheterna elnät, fjärrvärme, kommunnät och kraft för Arvikas behov. Genom att satsa på samverkan ser kommunerna stora möjligheter till högre driftsäkerhet och utvecklad service till dig som invånare och kund.

Teknik i Väst kommer att samla personal från Arvika Teknik och gatusektionen i Eda, i en gemensam organisation som arbetar på uppdrag av respektive kommun och kommunalt ägarbolag.

Det nya bolaget Teknik i Väst är nu registrerat och godkänt av Bolagsverket och styrelsen, med representanter från Arvika och Eda kommuner, har haft ett första konstituerande möte. Under hösten pågår arbetet med att förbereda övergången.

landsväg

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-10-30