Lyssna på sidan Lyssna
2018-11-22

Synpunkter på vattenskyddsområde

Ett nytt vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter är på gång för den kommunala huvudvattentäkten Racken. I juni var de berörda fastighetsägarna inbjudna av Arvika Teknik AB till ett informationsmöte kring förslaget. Skyddsföreskrifterna har justerats utifrån de synpunkter som kom in och det nya förslaget har skickats till de berörda fastighetsägarna för att de ska få möjlighet att bland annat ställa frågor och lämna synpunkter.

Sista dag för att lämna synpunkter har flyttats från den 26 november till den 10 december.

Om du har funderingar, kontakta utredningsingenjör Josefin Andersson, Arvika Teknik AB, tfn 0570-816 21.

skylt vattenskyddsområde Racken

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-11-22