Synpunkter på kommunen 2023

Artikeln publicerades 10 januari 2024

Sedan 2009 har Arvika kommun en särskild hantering av synpunkter. Det finns också en e-tjänst för att lämna synpunkter. Under år 2023 tog vi emot 50 synpunkter inom kommunen och dess bolag.

Sedan 2009 har Arvika kommun en särskild hantering av synpunkter. Det finns också en e-tjänst för att lämna synpunkter. Vi vill göra det så enkelt som möjligt för dig som medborgare att framföra synpunkter och klagomål på vår verksamhet.  

Under år 2023 tog vi emot 50 synpunkter inom kommunen och dess bolag:

Verksamhet Vård och omsorg 3 stycken
Verksamhet Lärande och stöd 6 stycken
Kommunledningsstaben 3 stycken
Samhällsbyggnad 24 stycken
Miljöstaben och räddningstjänst 1 stycken
Teknik i Väst AB 0 stycken
Arvika Fastighets AB 13 stycken

Hjälp oss att bli bättre

Arvika kommun vill bli ännu bättre på att ge service av hög kvalitet. Vi vill ha många synpunkter på våra verksamheter, ris och ros - men också förslag på förbättringar. Synpunkterna är värdefulla för oss och blir en naturlig del i vårt utvecklingsarbete. Flera av de inkomna synpunkterna resulterar i förbättringar av olika slag, vilket vi tycker är positivt.

Om du vill bli kontaktad när du lämnar en synpunkt, så kommer du att bli det av berörd tjänsteman, om du lämnar kontaktuppgifter.

Vill du veta mer om synpunktshanteringen, kontakta adm chef Erika Norqvist, tfn 0570‑816 22.

Inlämnade kundsynpunkter 2023

Vård och omsorg

 • Kundsynpunkt om maten inom Vård och omsorg
 • Kundsynpunkt om vård och omsorg
 • Kundsynpunkt om vård och omsorg

Lärande och stöd

 • Kundsynpunkt om skolskjuts
 • Kundsynpunkt om öppettider på förskolor
 • Kundsynpunkt om mixtrafiken
 • Kundsynpunkt rörande lågt staket vid Sävsjögården
 • Kundsynpunkt rörande skolskjuts, grundskola
 • Kundsynpunkt med önskemål om pulkor till funktionshindrade barn

Kommunledningstaben

 • Kundsynpunkt om radio med reklam i gymmet i simhallen
 • Kundsynpunkt med önskemål om förvaringsbox till träningsutrustning i parken vid Centralskolan
 • Kundsynpunkt om Arvika kommuns webbplats

Samhällsbyggnad

 • Kundsynpunkt med förslag om Upphörande av huvudled på sträckan Rackstavägen från väg 61 till efter infarten till Sälgvägen och införande av högerregel på nämnda sträckan för att minska hastigheten för fordon och öka trafiksäkerheten för gångare
 • Kundsynpunkt med förslag om cykelväg mellan infarten till Gate gästgiveri och Gunnarskogskorset
 • Kundsynpunkt om eventuell ny maxhöjd på byggnader inom nya detaljplanen för Arvika Norra Infart
 • Kundsynpunkt med önskemål om bullerplank
 • Kundsynpunkt rörande gång- och cykelväg V Furtan – Edane
 • Kundsynpunkt rörande Fältgatan i Arvika kommun
 • Kundsynpunkt rörande cykelbana på Länsmansvägen
 • Kundsynpunkt - raggarbilar med hög musik
 • Kundsynpunkt med förslag om hastighetssänkning mellan rondellerna vid sjukhuskorsningen
 • Kundsynpunkt om skogsområdet vid Rackstadmuseet
 • Kundsynpunkt med meddelande om sprickor i asfalten längs gång- och cykelvägen mellan Gökvägen och Finkvägen
 • Kundsynpunkt om området runt Dollar Store och Jem & Fix
 • Kundsynpunkt om säkrare korsning, sjukhuskorsningen
 • Kundsynpunkt om fler soptunnor längs med Fabriksgatan m fl
 • Kundsynpunkt om igenväxt område mellan Spegeln 1 och 2 samt Klaven 1, 2 och 3 och cykelvägen
 • Kundsynpunkt om för hög hastighet vid infarterna till sopstationen och Dollarstore
 • Kundsynpunkt om hundlatrin/papperskorg vid gångbanan bakom ICA/Coop Palmviken
 • Kundsynpunkt om farthinder och hastighet i Dottevik, Tornstigen
 • Kundsynpunkt om stigen mellan Björkvägen och planen som går ut mot Högåsvägen
 • Kundsynpunkt rörande utbyggnaden av cykelvägsnätet i Arvika
 • Kundsynpunkt med önskemål om allmän lekpark i Klässbol
 • Kundsynpunkt om kvarteret Bromsen
 • Kundsynpunkt om parkeringsavgift
 • Kundsynpunkt om lekparker

Miljöstaben och Räddningstjänsten

 • Smällare och respons på telefonsamtal hos polis, skyddsrum.

Arvika Fastighetsbolag AB

 • Kundsynpunkt om utbyggnaden på äldreboendet Nybacken
 • Kundsynpunkt om väntsalen på tågstationen
 • Kundsynpunkt om utemiljön vid förskolan Kyrkebyskolan
 • Kundsynpunkt - felanmälan stopp i hängrännor på garaget, kv. i Krukan + vita villan
 • Kundsynpunkt - röjning vid lekplatsen vid Fyrklövervägen
 • Kundsynpunkt rörande lekplatsen vid Ingestrand
 • Kundsynpunkt rörande gräsklippning – Åtgärdat. Besvarad via telefon
 • Kundsynpunkt om Palmviksrondellen
 • Kundsynpunkt rörande området utanför Lundellsgärdets förskola
 • Kundsynpunkt om lekplatsen i stadsparken
 • Kundsynpunkt angående gräsklippning på Degerängen
 • Kundsynpunkt om rabatterna längs med cykelbanorna till Kyrkbron
 • Kundsynpunkt om information om träden i stadsparken
Hjälpte informationen på sidan dig?