Synpunkter på kommunen 2022

Artikeln publicerades 2 januari 2023

Sedan 2009 har Arvika kommun en särskild hantering av synpunkter. Det finns också en e-tjänst för att lämna synpunkter. Under år 2022 tog vi emot 71 synpunkter inom kommunen och dess bolag

Sedan 2009 har Arvika kommun en särskild hantering av synpunkter. Det finns också en e-tjänst för att lämna synpunkter. Vi vill göra det så enkelt som möjligt för dig som medborgare att framföra synpunkter och klagomål på vår verksamhet.  

Under år 2022 tog vi emot 71 synpunkter inom kommunen och dess bolag:

Verksamhet Vård och omsorg 11 stycken
Verksamhet Lärande och stöd 10 stycken
Kommunledningsstaben 9 stycken
Samhällsbyggnad 19 stycken
Miljöstaben och räddningstjänst 3 stycken
Teknik i Väst AB 7 stycken
Arvika Fastighets AB 12 stycken

Exempel på inlämnade kundsynpunkter 2022

Vård och omsorg
Mat inom vård och omsorg, matlådor till hands för de äldre, om larm, hastighet för hemtjänstens bilar, fritidsaktivitet och ledsagning, väntetid för demensboende.

Lärande och stöd
E-tjänst, Klässbols skola, skolskjuts, skolbussens ändrade tider, luciafirande, kontakt med föräldrar vid hemgång.

Kommunledningstaben
Bokningssystem på badhuset, önskemål om ordnad brygga med vak som hålls öppen på vintern, simhallens avgifter, skatepark vid hamnen, störning nattetid.

Samhällsbyggnad
Cykelbana, strandområde vid Ingesundsviken, parkering inom tätbebyggt område, bostäder i hamnen, slåttern vid vägkanterna, busshållplats vid järnvägsgatan, papperskorgar vid cykelbana, damm i Edane, cykelstråket mellan stadsparken och spökparken, staket vid bron vid Sävsjökanal, rörande Galaxen, gå- och cykelväg till Granngården - Byggmax - Avfallsanläggningen, farthinder Minnebergsskolan, cykelvägar, undran över vägarbete, digital välkomnande skylt vid Gaterondellen, Prästängens motionsspår behöver åtgärdas.

Miljöstaben och räddningstjänsten
Smällare och respons på telefonsamtal hos polis, skyddsrum.

Arvika Fastighetsbolag AB
Önskemål om Graningeskolans fotbollsplan, agility i hundrastgården, väntsalen Arvika järnvägsstation, hundlatriner i Styckåsskogen, ogräs och vintergrus på torget, lekutrustning till stadsparken, papperskorgar i stadsparken, Kyrkebyskolan, uppstädning av strandremsan nere vid Symfonivägen- rapsodivägen- Björknäs, förskolan Galaxen, invasiva arter.

Arvika Teknik AB
Kundsynpunkter om plogning och sandning, behov av fler soptunnor, utslängda reflexstolpar i naturen, belysning cykelväg, löst brunnslock, vindfällen Lundellsgärdet och Ingesunds elljusspår.

Hjälp oss att bli bättre

Arvika kommun vill bli ännu bättre på att ge service av hög kvalitet. Vi vill ha många synpunkter på våra verksamheter, ris och ros - men också förslag på förbättringar. Synpunkterna är värdefulla för oss och blir en naturlig del i vårt utvecklingsarbete. Flera av de inkomna synpunkterna resulterar i förbättringar av olika slag, vilket vi tycker är positivt.

Om du vill bli kontaktad när du lämnar en synpunkt, så kommer du att bli det av berörd tjänsteman, om du lämnar kontaktuppgifter.

Vill du veta mer om synpunktshanteringen, kontakta adm chef Erika Norqvist, tfn 0570‑816 22.

Hjälpte informationen på sidan dig?