2021-01-08

Synpunkter på kommunen 2020

Sedan 2009 har Arvika kommun en särskild hantering av synpunkter och ett synpunktsformulär på webbplatsen. Vi vill göra det så enkelt som möjligt för dig som medborgare att framföra synpunkter och klagomål på vår verksamhet.  

Under år 2020 tog vi emot 142 synpunkter inom kommunen och dess bolag. Antalet kundsynpunkter var fler än under 2019 (101) och speglar året som varit, med Covid -19 och trafiksituationen i centrum. 

Fördelning av synpunkter inom de kommunala verksamheterna och de kommunala bolagen:

  • Verksamhet Vård och omsorg 32 stycken
  • Kommunledningsstaben 73 stycken
  • Arvika Teknik AB 10 stycken
  • Arvika Fastighets AB 18 stycken
  • Miljöstaben 4 stycken
  • Verksamhet Lärande och stöd 4 stycken

Några exempel på 2020 års synpunkter:

Vård och omsorg
Kundsynpunkter om besökstider och besöksrutiner på särskilda boenden.

Lärande och stöd
Kundsynpunkter om lekutrustning vid kommunens förskolor.

Kommunledningsstaben
Kundsynpunkter om trafikavstängningen Arvika innerstad, nedskräpning vid Ingestrand.

Miljöstaben
Kundsynpunkter med frågor om översvämning, sotning.

Arvika Fastighetsbolag AB
Kundsynpunkter om stake, offentliga toaletter.

Arvika Teknik AB
Kundsynpunkter om utegym i Styckåsskogen, mätare vattennivå.

Hela listanöppnas i nytt fönster finns på webbplatsen.


Hjälp oss att bli bättre

Arvika kommun vill bli ännu bättre på att ge service av hög kvalitet. Vi vill ha många synpunkter på våra verksamheter, ris och ros - men också förslag på förbättringar. Synpunkterna är värdefulla för oss och blir en naturlig del i vårt utvecklingsarbete. Flera av de inkomna synpunkterna resulterar i förbättringar av olika slag, vilket vi tycker är positivt.

Om du vill bli kontaktad när du lämnar en synpunkt, så kommer du att bli det av berörd tjänsteman, om du lämnar kontaktuppgifter.

Vill du veta mer om synpunktshanteringen, kontakta kanslichef Erika Norqvist, tfn 0570-816 22.

glödlampa

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-01-08