2020-01-07

Synpunkter på kommunen 2019

Sedan 2009 har Arvika kommun en särskild hantering av synpunkter och ett synpunktsformulär på webbplatsen. Vi vill göra det så enkelt som möjligt för dig som medborgare att framföra synpunkter och klagomål på vår verksamhet.  

Under år 2019 tog vi emot 101 synpunkter inom kommunen och dess bolag:

  • Verksamhet Vård och omsorg 14 stycken
  • Kommunledningsstaben 37 stycken
  • Arvika Teknik AB 16 stycken
  • Arvika Fastighets AB 13 stycken
  • Miljöstaben 14 stycken
  • Verksamhet Lärande och stöd 7 stycken

Några exempel på 2019 års synpunkter:

Vård och omsorg
Kundsynpunkt om skolmat och om måltider på särskilda boenden, fortkörning med hemtjänstbilar

Lärande och stöd
Kundsynpunkt rörande sparförslag, dagmamma, förskola med OB-tider

Kommunledningsstaben
Kundsynpunkt om smidigare trafik innerstaden, ställplats för husbilar, skatepark i hamnen, skyltning på gång och cykelvägar

Miljöstaben
Kundsynpunkt med frågor om översvämning, förslag om att förbjuda bilkörning på sjöar inom Arvika kommun

Arvika Fastighetsbolag AB
Kundsynpunkt om soptunnor/hundlatriner, utemiljö

Arvika Teknik AB
Kundsynpunkter om trädgårdsavfall, sopor

Hela listanPDF finns på webbplatsen.


Hjälp oss att bli bättre

Arvika kommun vill bli ännu bättre på att ge service av hög kvalitet. Vi vill ha många synpunkter på våra verksamheter, ris och ros - men också förslag på förbättringar. Synpunkterna är värdefulla för oss och blir en naturlig del i vårt utvecklingsarbete. Flera av de inkomna synpunkterna resulterar i förbättringar av olika slag, vilket vi tycker är positivt.

Om du vill bli kontaktad när du lämnar en synpunkt, så kommer du att bli det av berörd tjänsteman, om du lämnar kontaktuppgifter.

Vill du veta mer om synpunktshanteringen, kontakta kanslichef Erika Norqvist, tfn 0570-816 22.

glödlampa

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-01-07