Lyssna på sidan Lyssna
2019-01-08

Synpunkter på kommunen 2018

Sedan 2009 har Arvika kommun en särskild hantering av synpunkter och ett synpunktsformulär på webbplatsen. Vi vill göra det så enkelt som möjligt för dig som medborgare att framföra synpunkter och klagomål på vår verksamhet.  

Under år 2018 tog vi emot 107 synpunkter inom kommunen och dess bolag:

  • Verksamhet Vård och omsorg 22 stycken
  • Verksamhet Lärande och stöd 20 stycken
  • Kommunledningsstaben 38 stycken
  • Miljöstaben 1 stycken
  • Arvika Teknik AB 13 stycken
  • Arvika Fastighets AB 13 stycken

Några exempel på 2018 års synpunkter:

Vård och omsorg: Kundsynpunkter om skolmat och om olika särskilda boenden

Lärande och stöd: Kundsynpunkter om busstider, förskolor, digitala verktyg i skolmiljö och om ny högstadieskola

Kommunledningsstaben: Kundsynpunkter om elektroniska välkomsttavlor, hastighet för biltrafik, hundrastgård, simhallen och om fåglar i stadsparken

Miljöstaben: Kundsynpunkter om tomgångskörning

Arvika Fastighetsbolag AB: Kundsynpunkter om skyltning Sågudden, elljusspår, nedfallet träd och rostig cykel i å

Arvika Teknik AB: Kundsynpunkter om underhåll av vägar, städning av småbåtshamn och återvinningsstation

Hjälp oss att bli bättre

Arvika kommun vill bli ännu bättre på att ge service av hög kvalitet. Vi vill ha många synpunkter på våra verksamheter, ris och ros - men också förslag på förbättringar. Synpunkterna är värdefulla för oss och blir en naturlig del i vårt utvecklingsarbete. Flera av de inkomna synpunkterna resulterar i förbättringar av olika slag, vilket vi tycker är positivt.

Om du vill bli kontaktad när du lämnar en synpunkt, så kommer du att bli det av berörd tjänsteman, om du lämnar kontaktuppgifter.

Vill du veta mer om synpunktshanteringen, kontakta kanslichef Erika Norqvist, tfn 0570-816 22.

glödlampa

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-01-08