Svar på förlikningsbud i skadeståndstvist

Artikeln publicerades 16 augusti 2023

Arvika kommun antar inte det förlikningsbud som inkommit från Robin Dahlén via hans juridiska ombud. Därmed fortsätter rättsprocessen vid Värmlands tingsrätt.

Kommunen menar att ärendet är preskriberat samt att kommunen agerade utifrån sitt uppdrag enligt lag. Den 15 februari 2022 bedömde Kommunstyrelsen att det inte fanns skäl för skadeståndsskyldighet. Det ställningstagandet vidhåller Arvika kommun och antar därför heller inte förlikningsförslaget. Kommunstyrelsen har överlåtit till kommundirektör Hans Karlsson att fortsatt driva rättsprocessen för kommunens räkning, som fortsätter vid Värmlands tingsrätt.

Hjälpte informationen på sidan dig?