2020-12-31

Sundet stängs tillfälligt för båttrafik

Arvika kommun fattade den 30 december beslut om att aktivera översvämningsskyddet för att skydda Arvika stad mot pågående höga flöden, och gav Teknik i Väst uppdrag att utföra arbetet. Sjöfartsverket stänger av denna anledning den allmänna farleden i sundet mellan Kyrkviken och Glafsfjorden för all sjötrafik under perioden 2020-12-31 till 2021-01-31.

Vi beklagar eventuella problem som orsakas av avstängningen.

Farledsbeteckning: 957
Områdets avgränsning: sundet mellan Kyrkviken och Glafsfjorden
Sjöfartsverkets beslut: 20-05196

Ansvarig arbetsledare: Bo Axelsson, Teknik i Väst, tfn 0570-817 76.

Mer information om översvämningsskyddet finns på webbplatsen.

drönarbild av översvämningsskyddet

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-12-31