Stöd till evenemang och biograf

Artikeln publicerades 21 maj 2024

Vid Kommunledningsutskottets sammanträde den 21 maj togs bland annat beslut om stöd till Filmhuset Palladium, Sommar på Sågudden 2024 och Stavnäsfestivalen.

Filmhuset Palladium beviljades 275 000 kronor som stöd för att finansiera byte till ny teknik i biografen, för att även i fortsättningen kunna erbjuda arvikaborna biografverksamhet. Den totala kostnaden ligger på drygt en miljon och Filmhuset har förutom en egen investering också fått stöd från Svenska Filminstitutet på en halv miljon. Biografen har stort värde för kulturlivet i Arvika och är en plats för bred filmverksamhet, ansåg Kommunledningsutskottet. Filmhuset Palladium används också i kommunala verksamheter, som till exempel skolbioverksamheten.

Evenemanget ”Sommar på Sågudden 2024” (15 juni-18 augusti) beviljades 110 000 kronor. Det är Västra Värmlands Fornminnesförening som håller museet öppet, sköter om området och ser till att tåget Färdinand rullar. Sommarens utställning kommer att handla om seder och bruk vid dödsfall och begravningar. Sågudden är ett populärt utflyktsmål sommartid för både arvikabor och besökare.

Det återkommande evenemanget Stavnäs visfestival har i år döpts om till Stavnäsfestivalen och man satsar på att bredda festivalens innehåll. Ideella föreningen Stavnäs Visklubb beviljades 55 000 kronor för att genomföra årets evenemang som är planerat till den 29 juni.

Hjälpte informationen på sidan dig?