2020-09-08

Steg ett till ny konst på torget

Vi tror att samtal, fantasi, reflektion, rörelse och möten mellan människor bidrar till gott liv! Det är del av syftet med processen kring de nya miljöerna på torget i Arvika som dragit igång. Nu ska det upphandlas ny konst till torget. Det ska handla om att gestalta platsen och är ett uppdrag för en konstnär.

Delaktighet ska vara ett nyckelord där vi som använder torget som mötesplats ges möjlighet att delta i konstnärens arbete till det som slutligen blir nytt konstverk på torgets nordvästra del. Konstnärlig gestaltning är när en konstnär arbetar fram ett verk för en plats, byggnad eller annan livsmiljö. En process som pågår i flera steg.

Nu är steg ett i processen igång kring ny konst på torget. Vi vill att konstverket, om processen går enligt plan ska vara klart för invigning om ett år.

Kort sammanfattat om det nya verket:
Konstverket ska skapa nya möjligheter och förutsättningar för reflektion, fantasi, möten över generationer och bidra till samvaro och rörelse i det offentliga rummet. Det är väsentligt att verket samspelar med torgmiljön, dess historia, förhåller sig till “Fågelmannen” och Arvikas traditioner kring konst, konsthantverk och musik. Verket ska vara permanent och gjort i material och konstruktion som har lång beständighet och fungerar över tid och årets årstider. Verket ska vara sittvänligt.

Vi välkomnar yrkesverksamma konstnärer att lämna in intresseanmälan för uppdraget. Upphandlingsunderlag och all information finns på webbplatsen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

fågelmannen i förgrunden och gågatan i bakgrunden

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-09-08