Sök medel för landsbygdsutveckling

Artikeln publicerades 8 februari 2024

Buss som kör på landsbygden.

Arvika kommun avsätter en miljon kronor under 2024 för att främja näringslivsåtgärder och platsutveckling på landsbygd. Ansök senast 31 mars.

Arvika kommun avsätter 1 miljon kronor för att främja näringslivsåtgärder och platsutveckling på landsbygd. Föreningar och utvecklingsgrupper kan söka medel, till exempel för:

  • Att förstärka besöksmål som drivs av ideella parter
  • Att tillsammans med befintligt näringsliv främja näringslivsåtgärder och entreprenörskap
  • Att försköna utemiljöer samt skapa mötesplatser
  • Förstudier inom ramen för punkterna ovan

Medel för landsbygdsutveckling är ett komplement till kommunens regler för föreningsbidrag och om reglerna för föreningsbidrag går att tillämpa, så hänvisas istället till dessa. Kommunen finansierar som mest upp till 70 procent och resterande procent ska finansieras av den sökande via eget arbete, samverkan med företag eller annan sponsring.

Maxgränsen per projekt är 70 000 kronor i kontanta medel. För att få maxbeloppet 70 000 kronor krävs ansökan om minst 100 000 kronor. Medlen avser arbete och inköp under innevarande år. Kommunledningsutskottet beslutar om hur medlen fördelas.

Ansökan med budget ska vara inlämnad senast den 31 mars via vår e-tjänst.

Hjälpte informationen på sidan dig?