Sök föreningsstöd för ökade elkostnader

Artikeln publicerades 14 februari 2023

Under mars månad kan föreningar ansöka om ett tillfälligt föreningsstöd på grund av ökade energikostnader.

Den ansträngda energisituationen i samhället leder till stora utmaningar för föreningslivet. Arvika kommun har 2023 därför avsatt ett tillfälligt föreningsstöd på grund av ökade elkostnader. Storleken på bidraget för respektive förening bedöms utifrån den totala kostnadsökningen, kostnadens påverkan på föreningens verksamhet samt hur stort antalet inkomna föreningsbidragsansökningar blir. Ansökningstiden är 1-31 mars 2023.

Mer information om vilka föreningar som kan söka och om hur ansökan görs, finns på webbplatsen.

Hjälpte informationen på sidan dig?