2020-05-18

Sociala föreningar fick bidrag

I Arvika kommun finns många föreningar som riktar sig mot idrott och kultur, men det finns också föreningar som arbetar lokalt med att stödja och hjälpa människor i en socialt utsatt situation. Vid Kommunledningsutskottets sammanträde den 18 maj beviljades föreningsstöd på totalt 526 000 kronor till sex sociala föreningar;

  • Brottsofferjouren 95 000 kronor
  • Verdandi 68 000 kronor
  • LP-kontakten 180 000 kronor
  • Sällskapet Länkarna 95 000 kronor
  • Röda Korset 15 000 kronor
  • Kvinnojouren Eva 73 000 kronor

I föreningsstödet ingår ett grundbidrag, liksom bidrag för varje genomförd sammankomst, dokumenterade stödinsatser och genomförda informationsinsatser.

maskros

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-05-18