2020-01-27

Snart blir det tomter i Jonsbol

Jonsbol är det senaste tillskottet bland kommunens bostadsområden - detaljplanen vann laga kraft i december. Nu påbörjas arbetet med att förbereda markområdet för tomter.

Jonsbol är ett attraktivt område som ligger nära både Kyrkviken och Arvika centrum och intresset för tomterna har redan varit stort. Detaljplanen ger möjlighet till både friliggande bostäder och sammanbyggda, som radhus och parhus, liksom för en förskola och/eller ett vårdboende.

Den 27 januari tog Kommunledningsutskottet beslut om programmet för markanvisning Jonsbol, det vill säga hur man ska gå vidare med tomtförsäljningar och annat.

Den nedre delen av detaljplaneområdet, längst ner mot vattnet, ska styckas av och säljas som villatomter. För den övre delen av området kommer kommunen under våren att ta in anbud från byggföretag som är intresserade av att bygga på området. Byggföretagen har att följa kriterier som anges i programmet för markanvisning Jonsbol liksom i detaljplanen, i sina förslag på hur området skulle kunna exploateras. Till exempel ser kommunen positivt på sammanbyggda bostäder som parhus, radhus eller kedjehus - bebyggelsen ska passa in i området. Kommunen lyfter också hållbarhetskriterier som bland annat hållbara material och hållbara tekniska lösningar, kommunens träbyggnadsstrategi, klimatsmarta lösningar, nyttjade av det lokala näringslivet och så vidare.

Villatomterna i den nedre delen av området blir totalt 13 stycken som släpps i två etapper för intresserade privatpersoner. Tomterna längst ner mot vattnet blir "sist ut". Detta beror på att marklutningen där kommer att planas ut och schaktmassorna behöver tid att sätta sig.

Villatomterna kommer att säljas via det mäklarföretag som kommunen använder, men det återstår en lång process innan man nått dit. Bland annat ska skogen försiktigt glesas ur och marken ska beredas, tomtindelningar och annat praktiskt ska göras och hela infrastrukturen med gator och VA ska på plats. Enligt tidplanen ska villatomterna finnas ute för försäljning i november 2020.

Mer information om Jonsbol, liksom kartor, finns i detaljplanenPDF.

karta över jonsbol

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-01-27