2020-12-31

Smitta inom Vård och omsorg

Smittspridningen ökar kraftigt i Värmland, så även i Arvika. På ett av kommunens äldreboende finns nu konstaterad smitta bland de boende, liksom även inom LSS. Sen tidigare finns konstaterad smitta hos brukare inom hemtjänsten. Siffror kring det aktuella smittläget uppdateras löpande på webbplatsen.

De som har anhöriga på de aktuella boendena har kontaktats och fått information. Har du inte hört något från verksamheten så är din anhörige inte berörd. Verksamheten samarbetar med Smittskydd i Värmland och smittspårning pågår.

Sedan pandemins början har verksamheten följt Smittskydd i Värmlands rutiner gällande skyddsutrustning och det fortsätter vi med. Vi är också fortsatt noga med hygienrutinerna. Vi försöker så långt det är möjligt begränsa antalet personal och besökare på boendet för att undvika fortsatt smittspridning.

Vi vädjar till dig att inte besöka din anhörige fysiskt utan avvakta tills läget på boendet är lugnare. Kontakta istället din anhörige via telefon eller digitalt - personal kan vara behjälplig. Vi är tacksamma om ni som anhöriga samordnar kontakterna med boendet för att minska belastningen på vår personal.

Vi har stor förståelse för att det här känns svårt, men i dagsläget handlar det om att skydda och kunna säkerställa tryggheten för samtliga boende och personalen. Beroende på hur situationen utvecklas kan vi komma att bli tvungna att endast prioritera nödvändig vård, det vill säga mat, läkemedel och personlig omvårdnad. Tack för din förståelse!

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-12-31