Skolstart!

Alla elever hälsas välkomna till ett nytt läsår som börjar onsdagen den 17 augusti 2022. Om inte särskild kallelse skickats ut gäller följande tider första skoldagen:

Grundskolan

08.00 Minnebergsskolan, mer info kommer på Edwise.

08.15 Sulviks skola

08.20 Glava skola, Rinnens skola

08.30 Kyrkebyskolan, Styckåsskolan, Edane, Jössefors och Klässbols skolor

08.35 Dotteviksskolan, Järvenskolan

08.45 Gateskolan, Graningegården


Gymnasieskolan

Solbergagymnasiet:

Årskurs 1 onsdag 17 aug kl 08.00, Solbergagymnasiets aula

Årskurs 2 och 3 torsdag 18 aug kl 09.00, salar enligt anslag i Solbergagymnasiets rasthall

Taserudsgymnasiet:

Årskurs 1 samt IM onsdag 17 aug kl 08.05, Taserudsgymnasiets aula

Årskurs 2 och 3 torsdag 18 aug kl 08.05, på respektive program


Musikskolan

Musikskolans elever blir kontaktade av sina lärare under vecka 33 - 34 för schemaläggning av lektionerna. Undervisningen börjar i vecka 34 - 35.

Skolskjutsar, skolmåltider

Skolmåltider och skolskjutsar startar onsdagen den 17 augusti 2022.

Turkartor för upphandlade turer (skolbussar) publiceras i grundskolans lärportal Edwise (för linjetrafik, se www.varmlandstrafik.se) och elevskjutslistor delas ut första skoldagen.

Information om bussbiljetter (för linjetrafik) finns på webbplatsen. Frågor rörande grundskolans skolskjutsar besvaras av skolskjutssamordnaren, tfn 0570-826 80.

Information om gymnasieelevers resor finns på webbplatsen.

skolböcker och äpple

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-08-08