Lyssna på sidan Lyssna
2018-08-13

Skolstart!

Alla elever hälsas välkomna till ett nytt läsår som börjar tisdagen den 21 augusti 2018. Om inte särskild kallelse skickats ut gäller följande tider första skoldagen:

Grundskolan

08.00 Kyrkebyskolan åk 7, Centralskolan åk 7

OBS Kyrkebyskolan åk 8-9 och Centralskolan åk 8-9 börjar onsdag den 22 aug kl 08.00

08.15 Rinnens skola

08.20 Glava skola

08.30 Styckåsskolan, Hagaskolan, Edane, Jössefors och Klässbols skolor

08.35 Dotteviksskolan

08.40 Järvenskolan

08.45 Gateskolan

08.50 Graningegården, Agnetebergsskolan, Kyrkebyskolan åk 4-6

Gymnasieskolan

Solbergagymnasiet

Åk 1 - Tisdag 21 aug kl 8.00, Solbergagymnasiets aula

Åk 2 och åk 3 - Onsdag 22 aug kl 9.00, salar enligt anslag i Solbergagymnasiets rasthall

Taserudsgymnasiet

Åk 1 samt IM 1 - Tisdag 21 aug kl 08.05, Taserudsgymnasiets aula

Åk 2 och 3 samt IM 2 - Onsdag 22 aug kl 08.05, på respektive program

Gymnasiesärskolan - Tisadg 21 aug kl 08.05, samling i cafeterian där respektive mentor möter upp.

Musikskolan

Musikskolans elever blir kontaktade av sina lärare under vecka 33 - 34 för schemaläggning av lektionerna. Undervisningen börjar i vecka 34 - 35.

Skolskjutsar, skolmåltider

Skolmåltider och skolskjutsar startar tisdagen den 21 augusti 2018. Turkartor för upphandlade turer publiceras i grundskolans lärportal edWise (för linjetrafik, se www.varmlandstrafik.se) och elevskjutslistor delas ut första skoldagen. Frågor rörande grundskolans skolskjutsar besvaras av skolskjutssamordnaren, tfn 0570-76 40 48.

Information om gymnasieelevers resor finns på webbplatsen.

skolböcker och äpple

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-08-13