2019-11-12

Skogsgallring runt Oppstuhage

I mitten av november startar gallring i skogsområdet runt Oppstughage och Rackstadmuseet. Skogen har fått växa ostört i många år och det är nu hög tid att se över skogsbeståndet, då det finns en del träd som så småningom riskerar att falla. Eftersom många människor vistas i området och det också finns byggnader i närheten, vill man inte riskera skador på personer och egendom. Ett annat mål med gallringen är att få in mer dagsljus och en öppnare atmosfär, både för skogsvandrarna och för Rackstadmuseets gäster.

- Vi kommer att främja lövträden i området och det är framför allt granar som vi kommer att ta ner, berättar Arvika kommuns mark- och exploateringsingenjör Jenny Wärnevall. Det finns en del äldre lövträd som är riskträd som kommer att tas ner och som då lämnar mer utrymme åt de unga lövträden i området.

För att främja den biologiska mångfalden kommer en del träd att få ligga kvar på marken efter nedtagning - framför allt äldre träd som uppskattas av fåglar och insekter. Tillfällig virkesuppläggning blir det i anslutning till Kungsvägen (området norr om Oppstuhage).

Gallringsarbetet kommer göras med en mindre traktor och manuellt handarbete. Tänk på att hålla ett skyddsavstånd till träd som fälls och arbetet i övrigt. Området kommer bitvis att stängas av för att skydda förbipasserande och underlätta arbetet.

Du kan se en större kartaöppnas i nytt fönster över avverkningsområdet, om du är nyfiken. Vill du veta mer eller har frågor, kontakta Jenny Wärnevall, Arvika kommun, tfn 0570-817 60 eller Fredrik Johansson, Skogssällskapet, tfn 070-191 07 58.

karta skogsgallring

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-11-12