2020-12-17

Skogsavverkning Prästängen

Under vecka 52 påbörjas en exploateringsavverkning på Prästängsområdet för att möjliggöra utbyggnad av tolv nya villatomter. Samtidigt kommer även skog väster om tomtområdet att föryngringsavverkas och förberedas för att etablera en ädellövsplantering.

Arbetena kommer ske nära olika gångstigar på området samt intill bostadsområde.

Kartan visarPDF var skogsåtgärden kommer ske. Virket kommer köras ut till uppläggningsplatser längs med Hästhovsgatan och transporteras bort därefter.

Kommunen och maskinförarna är väl medvetna om att området idag används flitigt av gående och att åtgärden kommer genomföras under julhelgerna. Vi vädjar till att personer inte vistas i området under pågående arbete. Med dagens pandemisituation och rekommendationer att träffa släkt och vänner utomhus får vi hänvisa till andra utomhusområden.

Maskinförarna är vana att jobba i tätortsnära skog, men tänk på att du kan vara svår att se från maskinerna. Håll ett skyddsavstånd till maskinerna på minst 90 meter när arbete pågår!

Vill du veta mer eller har frågor, kontakta Jenny Wärnevall, Arvika kommun, tfn 0570-817 60 eller Björn Andersson, Skogssällskapet, tfn 0771-22 00 44.

upplagda trädstockar

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-12-17