Lyssna på sidan Lyssna
2018-06-07

Skogsavverkning Prästängen

Omkring den 7 juni påbörjas en gallringsåtgärd av skogen med maskin på Prästängen. Arbetet kommer hålla på ett par veckor och kommer göras nära bebyggelse, lekplats och motionsspår i området. Kartanöppnas i nytt fönster visar vart gallringen kommer ske. Virket kommer köras ut till upplagsplats längs med Skogsstjärnegatan och transporteras bort därefter.

Tänk på att hålla ett skyddsavstånd på minst 90 meter till maskinerna när arbetet pågår!

Maskinförarna är väl medvetna om att det är torrt i marken just nu och kommer genomföra gallringen med stor försiktighet och förebyggande arbete för att minska risken för gnistbildning.

Vill du veta mer eller har frågor, kontakta Jenny Wärnevall, mark- och exploateringsingenjör, Arvika kommun, tfn 0570-817 60 eller Claes Hallgren, Skogssällskapet, tfn 070-255 10 70.

stockar

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-06-07