2020-06-16

Skattehöjning i Arvika

Ett förslag om en skattehöjning på 94 öre kommer att behandlas av Arvika Kommunfullmäktige den 29 juni. Anledningen till skattehöjningen är kommunens ansträngda ekonomiska läge, som delvis beror på underskott i de största verksamheterna, men också lågkonjunktur och coronapandemin påverkar läget.

Skattehöjningen på 94 öre per intjänad hundralapp, motsvarar cirka 50 miljoner kronor. De kommer att gå till att ge kommunens största verksamheter Lärande och stöd samt Vård och omsorg en ökad budgetram.

Skattehöjningen är det första steget till en budget i balans, men den kommer inte att kunna täcka allt. Fler besparingar kommer att behöva göras inom Ekonomistaben, Personalstaben, den politiska ledningen och Kommunledningsstaben. Dessa besparingsförslag kommer att presenteras längre fram under hösten.

Skattehöjningen skulle innebära att nuvarande skattesats höjs från 21,02 till 21,96.

Förslaget, som kommer från Budgetberedningen, behandlades av Kommunstyrelsen den 15 juni. Slutgiltigt beslut om skatten tas i Kommunfullmäktige den 29 juni.

Staplar med mynt

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-06-16