Servicehuset Smedberg byggs om

Artikeln publicerades 6 april 2023

Servicehuset Smedberg ska delvis byggas om till särskilt boende.

Med start i höst kommer ett antal lägenheter i servicehuset Smedberg (den del som ligger utmed Nygatan) att byggas om till särskilda boendeplatser. Bakgrunden till detta är att fastigheten är gammal och omodern, samt att det finns ett stort behov av särskilda boendeplatser i Arvika.

Hyresgäster erbjuds annan lägenhet

I den del som ska byggas om finns idag ett 20-tal servicelägenheter i storlekar mellan 43-50 kvadratmeter. Berörda hyresgäster erbjuds en ersättningsbostad. Ungefär hälften av dem kommer att kunna få motsvarande lägenhet i andra delen av Smedberg. Övriga erbjuds bostad i serviceboendet Tapeten.

Det finns också möjlighet att ansöka om annat boende på grund av ökat omvårdnadsbehov, till exempel på särskilt boende.

Hyresgästerna behöver inte själv ombesörja eller bekosta flytten. Vi kommer att upphandla tjänsten med flyttfirma som tar hand om ned- och uppackning och flytt av hela bohaget. En person kommer utses som kontaktperson för flytten och ha dialog med den boende.

Föreningar med hyreskontrakt som har verksamhet i de berörda lokalerna erbjuds ersättningslokal. Träffpunkt Smedberg kommer inte att påverkas, inte heller Anhörigcentrum som har verksamhet i anslutning till Träffpunktens lokal. Föreningar som hyr lokaler timmesvis hänvisas till andra lokaler, exempelvis på Korpralen.

Idag har personalen grupplokal uppe i några av lägenheterna. Under byggtiden kommer A-salen (konferensrum) att göras om till grupplokal.

Tidsplan för flytt och ombyggnation

  • Nu pågår matchning av lägenheter och flyttning ska påbörjas under maj månad.
  • Utflytten kommer att påbörjas under maj månad och ska vara klar senast den 31 augusti.
  • Utflytt kommer att ske på ett plan i taget med start uppifrån. Ingen kommer att behöva bo kvar ensam på ett plan under en längre tid.
  • Flytten ordnar Vård och omsorg med, personal kommer att finnas med vid varje flytt.
  • Servering av mat i matsalen tas bort på helgerna från vecka 25.
  • Ombyggnationen av Smedberg planeras starta i september och beräknas ta cirka ett år.

Efter ombyggnationen

Det kommer att bli totalt 27 nya platser på Smedberg efter ombyggnationen. Det blir nio lägenheter vardera på de två övre planen och på nedre plan blir det nio korttidsplatser. Det planeras också för mer gemensamhetsutrymmen och ökad tillgång till trädgården. Det kommer att göras satsningar även där, bland annat genom att gården blir kringbyggd. Det är ännu inte klart om det blir ett demens- eller somatiskt boende.

Hjälpte informationen på sidan dig?