SCB:s medborgarundersökning 2022

Artikeln publicerades 19 januari 2023

Nu har resultatet från SCB:s medborgarundersökning kommit. Undersökningen är en attitydundersökning som genomförs varje höst och som visar hur invånarna ser på sin kommun. Arvika kommun deltog senast 2018.

Information om undersökningen

Varje år erbjuder statistikmyndigheten SCB Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. Sammanlagt deltog med hela riket 137 kommuner 2022. För att möjliggöra jämförelser drogs även mindre urval i resterande kommuner. 36 procent av hela urvalet i Sverige besvarade undersökningen.

I kommunen drogs ett slumpmässigt urval bland personer 18 år eller äldre på 1 200 personer. Totalt antal svarande var 423 personer. Totalt andel svarande var 35 procent.

Nöjda Arvikabor

Arvikaborna ger fortsatt bra betyg inom området Nöjd-Region-Index som visar invånarnas nöjdhet med Arvika som en plats att bo och leva på. Resultatet för området är 95,5 och ligger över riket (92,4).

Bra betyg på flera verksamheter

Området Nöjd-Medborgar-Index visar invånarnas upplevelser av kommunens verksamheter. Starka områden är hämtning av hushållsavfall (97,0) skötsel av allmänna områden såsom parker, torg och lekplatser (96,0) samt bibliotekets utbud av böcker och tidskrifter (98,5). Närhet till natur och parker får också höga betyg (97,1)

Däremot kan resultatet, för hur man upplever att man har möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter, förbättras (24,3). Stor förbättringspotential finns också på vad man tycker om utbudet av ställen för unga att träffas på i kommunen (9,7).

Snabba fakta

95,5 procent av kommunens invånare tycker att kommunen är en mycket bra eller ganska bra plats att bo och leva på.

84,6 procent av kommunens invånare tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket bra eller ganska bra sätt.

64,8 procent av kommunens invånare kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit.

24,3 procent av kommunens invånare upplever att man har mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter

Hur används resultatet?

Arvika kommun har låtit göra undersökningen under flera år, senast 2018 och svaren använder vi i vårt arbete för att utveckla kommunens service och tjänster på olika sätt. Svaren ger en fingervisning om vad vi gör bra och inom vilka områden vi behöver bli bättre. Tack alla ni som var med och svarade på frågorna!

Mer information

Mer information om medborgarundersökningen finns på SCB:s webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?