Sänkt hastighet vid sjukhuskorset?

Artikeln publicerades 25 april 2023

Arvika kommun hemställer hos länsstyrelsen om att sänka hastigheten vid sjukhuskorset i Arvika.

Arvika kommun vill öka trafiksäkerheten och minska riskerna för incidenter vid det olycksdrabbade sjukhuskorset i Arvika. Därför planerar kommunen nu att göra en framställan till länsstyrelsen om sänkt hastighet från 80 km/timmen till 60 km/timmen på riksväg 61 mellan Gate- och Graningerondellerna.

Riksväg 61 är Trafikverkets ansvar och kommunen kan därför inte själv bestämma om hastigheten, men länsstyrelsen kan besluta om en lokal trafikföreskrift på en statlig väg.

Förslaget om att göra en hemställan till länsstyrelsen antogs av Kommunledningsutskottet den 24 april och går nu vidare till Kommunstyrelsen för beslut.

Hjälpte informationen på sidan dig?