2020-11-26

Sand för gångbanor

Snart är vintern här och därmed dags att sanda gångbanorna mot halka. Sand finns nu att hämta på följande platser:

Tivoliplatsen
Tjäderstigen, p-plats
Holmströms väg, vändplan
Palmviken, p-plats mot järnvägen
Fyrklövervägen
Stefans väg
Mäster Kalles väg
Edane, brandstation
Glava, församlingshemmet
Jössefors, Ängsgatan, p-plats
Klässbol, vid skolan
Ottebol, gamla stationsområdet
Stommen Larstomta
Sulvik, Spjutvägen vändplan

Från och med den 15 december är det bara upplaget vid Palmviken som kommer att fyllas på.

Arvika kommun påminner, inför kommande vinter, om att snöröjning och halkbekämpning på gångbanor utanför fastigheter är fastighetsägarens ansvar. Om snömängden blir riklig kan gångbanan tas i anspråk för snöupplag (plogvallar). I dessa fall är fastighetsägaren inte längre ansvarig.

snöröjning

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-11-26