Sand för gångbanor

Artikeln publicerades 28 november 2023

Snart är vintern här och därmed är det dags att sanda gångbanor mot halka.

Fastighetsägare kan hämta sand på följande platser:

Palmviken, p-plats mot järnvägen
Tivoliplatsen
Stefans väg-Mäster Kalles väg
Tjäderstigen, p-plats
Holmströms väg, vändplan
Solvik, Fyrklövervägen
Sulvik, Spjutvägen, vändplan
Edane, brandstation
Stommen, Larstomta
Klässbol, återvinningsstation
Glava, återvinningsstation
Ottebol, f d stationsområdet
Jössefors, Ängsgatan, p-plats

Under vintern är det bara upplaget vid Palmviken som kommer att fyllas på.

Teknik i Väst påminner om att snöröjning och halkbekämpning på gångbanor utanför fastigheter är fastighetsägarens ansvar. Om snömängden blir riklig kan gångbanan tas i anspråk för snöupplag (plogvallar). I dessa fall är fastighetsägaren inte längre ansvarig.

Hjälpte informationen på sidan dig?