2020-01-09

Samråd miljötillstånd Styckåsverket

Arvika Fjärrvärme AB planerar att införa ett ytterligare bränsle i form av bioolja på bolagets anläggning Styckåsverket, som ligger på fastigheten Förrådet 2. Detta för att minska fossilandelen i bolagets fjärrvärmeproduktion.

I arbetet med att ta fram ansökan och miljökonsekvensbeskrivning ska samråd med berörda hållas. I och med denna information lämnas möjlighet att lämna synpunkter på arbetet med den kommande tillståndsansökan.

Kontakta Therese Fahlstad via e-post therese.fahlstad@arvika.se eller telefon 070-190 40 84 om du vill ta del av underlag för samråd. Vi vill ha dina synpunkter och kommentarer till oss senast den 3 februari 2020, så att vi kan ta hänsyn till eventuella synpunkter i det fortsatta arbetet med tillståndsansökan.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-01-09