Lyssna på sidan Lyssna
2019-11-29

Samråd Järpforsen vattenkraftstation

Arvika Kraft AB planerar att utföra reparationsåtgärder på dammar som tillhör Järpforsens vattenkraftverk i Järperudsälven. Åtgärderna består i huvudsak av reparation av intagsdamm samt förnyelse av utskovsdamm.

En tillståndsansökan enligt miljöbalken ska lämnas in till mark- och miljödomstolen. I arbetet med att ta fram ansökan och miljökonsekvensbeskrivning ska samråd med berörda hållas. I och med denna information lämnas möjlighet att lämna synpunkter på arbetet med den kommande tillståndsansökan.

Kontakta Therese Fahlstad via tfn 070-190 40 84 eller therese.fahlstad@arvika.se om du vill ta del av underlag för samråd. Vi vill gärna ha dina synpunkter och kommentarer till oss senast den 8 januari 2020, så att vi kan beakta eventuella synpunkter i det fortsatta arbetet med tillståndsansökan.

forsande vatten

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-11-29