Samråd Brududdens vattenkraftverk

Arvika Kraft AB kommer att söka tillstånd enligt miljöbalken för att reparera regleringsdammen vid Brududdens kraftverk. Dammen reglerar vattenståndet i Nyesjön. Därför hålls nu avgränsningssamråd enligt 6 kap 29-30 §§ miljöbalken för dammsäkerhetshöjande åtgärder vid Brududdens vattenkraftverk.

Bakgrunden till att dammen behöver repareras, hur det är tänkt att göras och vilken påverkan som kan förväntas, beskrivs närmare i ett samrådsunderlag. Kontakta Therese Fahlstad, Teknik i Väst AB via e-post therese.fahlstad@arvika.se eller tfn 0570-816 06 för att ta del av underlag.

Innan en ansökan om tillstånd lämnas till mark- och miljödomstolen hålls samråd om åtgärderna. Vi vill genom detta utskick ge dig tillfälle att ställa frågor kring, och lämna synpunkter på, arbetet med den kommande tillståndsansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

Frågor och synpunkter på samrådsunderlag ställs genom e-post till magnus.lofqvist@wsp.com, eller per brev till Magnus Löfqvist, WSP Sverige AB, Box 117, 651 04 Karlstad.

Lämna synpunkter och kommentarer senast den 8 november 2021.

Vattendrag som rinner i en skog

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-10-07