Lyssna på sidan Lyssna
2018-06-25

Samarbete med Moi´s Bridge i Kenya

Arvika kommun har ansökt om att ingå i ICLD Kommunala partnerskapsprogram för att göra en förstudie tillsammans med den kenyanska kommunen Moi´s Bridge. Kommunala Partnerskap är en Sidafinansierad samarbetsform. Övergripande syftar arbetet till att bidra till att minska fattigdom och bidra med erfarenheter till en hållbar utveckling. 

Kommunen Moi´s Bridge med en befolkning på cirka 15 000 invånare sträcker sig över de administrativa gränserna för tre län i Kenya: Kakamega, Uasin-Gishu och Trans-Nzoia. Staden har stor ekonomisk betydelse på både lokal och nationell nivå gällande jordbruk. Staden kämpar dock med problem i olika områden och det är här som den internationella dialogen och stödet kan gynna en mer hållbar utveckling och mobilisering av resurser.

Projektet kommer att kunna, beroende på prioriterade frågor i startfasen, ta upp följande områden:

  • Tekniska kommunala tjänster (till exempel vatten, avlopp, energi)
  • Katastrofhantering (till exempel översvämningar)
  • Lokal ekonomisk utveckling
  • Lokal demokrati, styrning och administration

Övergripande innebär det att Arvika kommun bidrar med kunskap för att utveckla lokal demokrati och hållbar utveckling i Kenya. I förlängningen kan det även vara intressant att se om Arvikas näringsliv, med stort kunnande inom energiteknik kan bidra till arbetet med hållbar utveckling.

Vid sitt senaste sammanträde gav Kommunledningsutskottet bifall till ansökan att ingå i ICLD kommunala partnerskapsprogram för att göra en förstudie med Moi´s Bridge, Kenya.

Arvika kommun har beviljats 275 000 kronor i stöd från ICLD kommunala partnerskapsprogram.

Träd

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-06-25