2020-05-26

Så kommunicerar vi om coronasmitta

Hur det ska kommuniceras kring coronasmitta är alltid en svår balansgång mellan dels det stora intresset hos allmänhet och media, dels restriktionerna kring patientens integritet utifrån offentlighet- och sekretesslagstiftning. Kommunikationen kring coronasmitta hanteras därför mycket olika av kommunerna och regionerna.

Arvika kommun har nu sett över riktlinjerna för kommunikation kring coronasmitta och väljer att redovisa smittläget i kommunen på en övergripande nivå, som inte äventyrar den personliga integriteten hos den som smittats.

På särskilt boende eller LSS-boende informerar enhetschef även de medboende som direkt berörs, liksom deras anhöriga, om bekräftad smitta. All berörd personal som behöver ha kännedom om smittan för att kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt enligt rådande rutiner, får information. 

På webbplatsen finns våra riktlinjer för hur Arvika kommun fortsättningsvis kommer att kommunicera kring coronasmitta.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-05-26